1. Zamawiający to osoba kupująca za pośrednictwem strony rytual-milosc.pl jedną lub więcej zamieszczonych tam produktów.
 2. Zamawiającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Kupując jakiekolwiek artykuły zamieszczone na stronie oraz podstronach serwisu rytual-milosc.pl Zamawiający oświadcza iż zapoznał się z poniższym regulaminem zamieszczonym pod adresem rytual-milosc.pl oraz, że w pełni akceptuje jego warunki.
 4. Rytuały magiczne prezentowane na stronie  rytual-milosc.pl wykonywane są osobiście przez mistrza magii.
 5. Odprawianie magicznego rytuału, wykonanie wróżby, horoskopu przez mistrza nie stanowi ani usługi ani dostawy towaru w prawnym  znaczeniu tego słowa. Przebieg magicznych rytuałów i ich sukces jest porównywalny z działaniami psychologa, który może wyleczyć jedynie wówczas gdy pacjent wykazuje chęć uleczenia i współdziałania w leczeniu
 6. Przedmioty wykorzystane w czasie prac rytualnych nie mogą być odnowione , odzyskane czy wykorzystane przy innej pracy, stąd też brak możliwości zwrotu czy wymiany, a co za tym idzie brak możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego. Wpłata jakiekolwiek sumy na konto jest równoznaczna z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
 7. W świecie magii nie ma żadnej gwarancji , gdyż los kieruje się swoimi zasadami, których nie można w pełni przewidzieć, dlatego mistrz magii nie gwarantuje, że rytuał zadziała w każdym przypadku, najważniejsza st tutaj dobra wola Zamawiającego.  Życie zmienia się każdego dnia, poprzez czyny Zmawiającego, którymi kształtuje swoją przyszłość, dlatego Karol Poruk oraz operator strony nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu.  Nie można ich obciążyć roszczeniami czy odpowiedzialnością za działanie rytuału, nawet wtedy gdy w życiu Zamawiającego wydarzenia potoczą się nie tak, jak tego pragnie.
 8. Karol Poruk oraz Operator strony nie ponoszą odpowiedzialności za  :zmianę zachowań i działań  Zamawiającego w związku z  zamówieniem  odprawiania rytuału, szkody powstałe w wyniku działania rytuału brak działania rytuału.
 9. Całkowita odpowiedzialność mistrza magii oraz Operatora strony wobec Zamawiającego ( dochodzenie na podstawie jakiegokolwiek tytu prawnego ) ograniczona jest do kwoty zamówienia.
 10. Wszystkie produkty zawarte na stronie rytual-milosc.pl nie stanowią oferty w oczach prawa, są jedynie treścią  i informacją.
 11. Wszystkie terminy odprawiania rytuałów są ustalone piśmiennie przez email pomiędzy mistrzem magii, a osobą która korzysta z jego pomocy.
 12.  Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne w świetle prawa, nie uchybia to ważności pozostałych.